Team

Pavlo Gushchin

Pavlo Gushchin

General director, author of the project
Eduard Tyhanskyi

Eduard Tyhanskyi

Director of the museum
Stanislav Tyshkevich

Stanislav Tyshkevich

Chief Engineer
Andriy Suslovets

Andriy Suslovets

Head of the layout department
Kyrylo Chepilko

Kyrylo Chepilko

Sales Director
Valentin Storcheus

Valentin Storcheus

Performing artist
Dmytro Kobylinskyi

Dmytro Kobylinskyi

Head of assembly and maintenance group
Oleksandr Gorkov

Oleksandr Gorkov

Leading mechanic
Evgeny Daskal

Evgeny Daskal

Head of the development group
Volodymyr Artyukh

Volodymyr Artyukh

Completing models
Stanislav Kozhevnikov

Stanislav Kozhevnikov

Artist-performer
Bohdan Prosvirov

Bohdan Prosvirov

Draftsman of layout and model design
Evgeniya Manosyan

Evgeniya Manosyan

Head of the decoration group
Maxim Sedlyar

Maxim Sedlyar

Engineer
Volodymyr Hirchytsia

Volodymyr Hirchytsia

Senior assembler of models
Taras Bezkibalnyi

Taras Bezkibalnyi

Senior electrician
Yuriy Spysarenko

Yuriy Spysarenko

Layout designer
Stanislav Tykhanskyi

Stanislav Tykhanskyi

Head of the electric group
Vladyslav Kotetskyi

Vladyslav Kotetskyi

Electrical fitter-diagrammer
Irina Lukianenko

Irina Lukianenko

smm manager
Ivan Balobanov

Ivan Balobanov

Photo artist
Yuriy Sechenev

Yuriy Sechenev

Layout designer
Arthur Bosso

Arthur Bosso

Layout designer
Yulia Yendruzhievska

Yulia Yendruzhievska

Assistant artist-performer
Timofey Lebedev

Timofey Lebedev

Oksana Samoilova

Oksana Samoilova

Zhanna Sidletska

Zhanna Sidletska

Roman Mazurenko

Roman Mazurenko

Sergey Bilous

Sergey Bilous

Svyatoslav Fedchenko

Svyatoslav Fedchenko

Vitaly Silchuk

Vitaly Silchuk

Dmytro Mostovsky

Dmytro Mostovsky

Oleg Rotayenko

Oleg Rotayenko

Artem Berestovy

Artem Berestovy

Yury Zelenko

Yury Zelenko

Natalia Aksyutenko

Natalia Aksyutenko

Natalia Serdyuk

Natalia Serdyuk

Maxim Salim

Maxim Salim

Tickets